Kallelse till Årsstämma 2016

Kallelse till Årsstämma i Skogsgläntans odlarförening

Årsstämma äger rum den 17 april 2016 kl.11.00 på Skogsgläntans odlingslott.

Motioner till årsstämman ska skickas till skogsglantan.hisingsparken@gmail.com.

I samband med årsstämman så är det också dags för årets första städdag.

Hela kallelsen ligger här