Kallelse till städdag för Skogsgläntans odlarförening

Datum: 17 april 2016
Tid: Efter årsmötet, ca 13.00
Plats: Skogsgläntans odlingsområde, Hisingsparken
Välkommen till vårens städdag. Efter årsmötet samlas vi och äter
medhavd lunch tillsammans. Ca kl 13 börjar vi städdagen. Då ska vi bl.a.
göra en nystart för komposterna, röja buskar och sly, rensa diken m.m.
Anmäl förhinder till skogsglantan.hisingsparken@gmail.com . De
medlemmar som inte har möjlighet att närvara vid städdagen får en
uppgift att utföra vid valfri tidpunkt.